กองบริหารงานกลาง

กองบริหารงานกลาง ดูแล ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร ติดต่อ 45579
ประกาศ
LOGIN
บุคลากรภายใน login SSO-KKU มข.loginSSO

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์
สถานที่วัน/เวลาหัวข้อการใช้บริการจำนวน
ห้องรับรอง สิริคุณากร 2 (vip2)
ใช้งาน
08:30 - 08:30กำหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังควา.
15
สารสิน
รอเข้าใช้บริการ
09:00 - 17:00ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมศิษย์เก่ามหาว.
50
กาลพฤกษ์ 8
รอเข้าใช้บริการ
08:00 - 16:30ปิดเพื่อบำรุงสถานที่
office ชัวคราว
0
กาลพฤกษ์ 7
รอเข้าใช้บริการ
08:00 - 16:30ปิดเพื่อบำรุงสถานที่
office ชัวคราว
0
กาลพฤกษ์ 6
รอเข้าใช้บริการ
08:00 - 16:30ปิดเพื่อบำรุงสถานที่
office ชัวคราว
0
กาลพฤกษ์ 5
รอเข้าใช้บริการ
08:30 - 16:30กำหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังควา.
15
กาลพฤกษ์ 2
รอเข้าใช้บริการ
08:00 - 16:30ปิดเพื่อบำรุงสถานที่
office ชัวคราว กองกฏหมาย
0
สิริคุณากร 4
รอเข้าใช้บริการ
08:00 - 16:00ประชุมการพัฒนาสู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษ.
50
สิริคุณากร 3
รอเข้าใช้บริการ
08:00 - 16:00ประชุมการพัฒนาสู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษ.
50

ปฏิทินรวม