วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

กาลพฤกษ์ 2
...
08:00 - 16:30
ปิดเพื่อบำรุงสถานที่

กองบริหารงานกลาง 45579
กาลพฤกษ์ 6
...
08:00 - 16:30
ปิดเพื่อบำรุงสถานที่

กองบริหารงานกลาง 45579
กาลพฤกษ์ 7
...
08:00 - 16:30
ปิดเพื่อบำรุงสถานที่

กองบริหารงานกลาง 45579
กาลพฤกษ์ 8
...
08:00 - 16:30
ปิดเพื่อบำรุงสถานที่

กองบริหารงานกลาง 45579
สารสิน
...
08:00 - 16:30
ปิดเพื่อบำรุงสถานที่

กองบริหารงานกลาง 45579
กาลพฤกษ์ 4
...
14:30 - 15:30
ทบทวนคำถามแบบสอบถามความผูกพันะ

กองทรัพยากรบุคคล 50663
กาลพฤกษ์ 4
...
11:30 - 14:00
ประชุมกำหนดปัจจัยฯ

กองทรัพยากรบุคคล 50663