กองบริหารงานกลาง


ประกาศ
LOGIN
บุคลากรภายใน login SSO-KKU มข.loginSSO

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์
สถานที่วัน/เวลาหัวข้อการใช้บริการจำนวน
กาลพฤกษ์ 4
รอเข้าใช้บริการ
08:00 - 16:30ปิดเพื่อบำรุงสถานที่
ห้องปฏิบัติงานของบริษัทที่ปรึกษา บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป
0
ห้องรับรอง สิริคุณากร 2 (vip2)
รอเข้าใช้บริการ
08:00 - 16:30ปิดเพื่อบำรุงสถานที่
หนังสือ 60 ปี
0

ปฏิทินรวม

กองบริหารงานกลาง ดูแล ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร ติดต่อ 48728 , 45579