กองบริหารงานกลาง

กองบริหารงานกลาง ดูแล ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร ติดต่อ 45579
ประกาศ
LOGIN
บุคลากรภายใน login SSO-KKU มข.loginSSO

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
สถานที่วัน/เวลาหัวข้อการใช้บริการจำนวน
กาลพฤกษ์ 4
รอเข้าใช้บริการ
08:00 - 16:30ปิดเพื่อบำรุงสถานที่
ห้องปฏิบัติงานของบริษัทที่ปรึกษา บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป
0

ปฏิทินรวม