กองบริหารงานกลาง

กองบริหารงานกลาง ดูแล ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร ติดต่อ 45579
ประกาศ
LOGIN
บุคลากรภายใน login SSO-KKU มข.loginSSO

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์
สถานที่วัน/เวลาหัวข้อการใช้บริการจำนวน
สารสิน
ใช้งาน
09:00 - 16:30ประชุม ERP
30
กาลพฤกษ์ 8
ใช้งาน
11:00 - 16:30ประชุมคณะกรรมการสอบสวน
8
กาลพฤกษ์ 6
ด่วน
13:01 - 16:30ประชุมหารือการจัดตั้งหน่วยงานโครงการ วมว.
10
กาลพฤกษ์ 4
รอเข้าใช้บริการ
08:00 - 16:30ปิดเพื่อบำรุงสถานที่
ห้องปฏิบัติงานของบริษัทที่ปรึกษา บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป
0
สิริคุณากร 4
ใช้งาน
13:30 - 15:30ประชุมงานหมอลำ 60 ปี
15
สิริคุณากร 3
ใช้งาน
10:01 - 16:00ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สาขาเวชนิทัศน์ คณะแ.
25

ปฏิทินรวม