กองบริหารงานกลาง


ประกาศ
LOGIN
บุคลากรภายใน login SSO-KKU มข.loginSSO

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
สถานที่วัน/เวลาหัวข้อการใช้บริการจำนวน
ห้องรับรอง สิริคุณากร 2 (vip2)
ด่วน
15:01 - 17:00ประชุมหารือ และต้อนรับ Professor ต่างชาต.
8
ห้องรับรอง สิริคุณากร 2 (vip2)
ใช้งาน
10:00 - 14:00การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทย.
10
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ใช้งาน
13:00 - 16:00การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทย.
15
สารสิน
ใช้งาน
08:30 - 16:30ประชุมERP -
40
กาลพฤกษ์ 8
รอเข้าใช้บริการ
08:00 - 16:30สอบสัมภาษณ์ 1/2566
20
กาลพฤกษ์ 7
รอเข้าใช้บริการ
08:01 - 17:00สอบสัมภาษณ์
30
กาลพฤกษ์ 6
รอเข้าใช้บริการ
14:00 - 16:30อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ
15
กาลพฤกษ์ 5
รอเข้าใช้บริการ
14:00 - 16:30อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ
15
กาลพฤกษ์ 4
ใช้งาน
13:00 - 16:00ประชุมออกแบบห้องอีสานนิทัศน์
10
กาลพฤกษ์ 2
ใช้งาน
08:30 - 16:30ประชุมที่ปรึกษา ERP
10
สิริคุณากร 4
ใช้งาน
09:01 - 16:00เลี้ยงรับรอง
30
สิริคุณากร 3
รอเข้าใช้บริการ
08:00 - 17:01อบรมจริยธรรมในมนุษย์
81

ปฏิทินรวม

กองบริหารงานกลาง ดูแล ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร ติดต่อ 48728 , 45579