กองบริหารงานกลาง

กองบริหารงานกลาง ดูแล ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร ติดต่อ 45579
ประกาศ
 • 19 ก.ย. 66 ถึง 30 ก.ย. 66 : ห้องประชุม กาลพฤกษ์ 7 ไม่สามารถเปิดแอร์ได้ เนื่องจาก ปิดระบบแอร์ป้องกันน้ำรั่ว
 • 11 ก.ค. 66 ถึง 12 ม.ค. 68 : ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 4 :ปิดเพื่อเป็น ห้องปฏิบัติงานของบริษัทที่ปรึกษา บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป
 • LOGIN
  บุคลากรภายใน login SSO-KKU มข.loginSSO

  วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566

  แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
  สถานที่วัน/เวลาหัวข้อการใช้บริการจำนวน
  ห้องรับรอง สิริคุณากร 2 (vip2)
  ด่วน
  15:01 - 17:00ประชุมหารือ และต้อนรับ Professor ต่างชาต.
  8
  ห้องรับรอง สิริคุณากร 2 (vip2)
  ใช้งาน
  10:00 - 14:00การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทย.
  10
  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ใช้งาน
  13:00 - 16:00การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทย.
  15
  สารสิน
  ใช้งาน
  08:30 - 16:30ประชุมERP -
  40
  กาลพฤกษ์ 8
  รอเข้าใช้บริการ
  08:00 - 16:30สอบสัมภาษณ์ 1/2566
  20
  กาลพฤกษ์ 7
  รอเข้าใช้บริการ
  08:01 - 17:00สอบสัมภาษณ์
  30
  กาลพฤกษ์ 6
  รอเข้าใช้บริการ
  14:00 - 16:30อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ
  15
  กาลพฤกษ์ 5
  รอเข้าใช้บริการ
  14:00 - 16:30อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ
  15
  กาลพฤกษ์ 4
  ใช้งาน
  13:00 - 16:00ประชุมออกแบบห้องอีสานนิทัศน์
  10
  กาลพฤกษ์ 2
  ใช้งาน
  08:30 - 16:30ประชุมที่ปรึกษา ERP
  10
  สิริคุณากร 4
  ใช้งาน
  09:01 - 16:00เลี้ยงรับรอง
  30
  สิริคุณากร 3
  รอเข้าใช้บริการ
  08:00 - 17:01อบรมจริยธรรมในมนุษย์
  81

  ปฏิทินรวม