กองบริหารงานกลาง


ประกาศ
LOGIN
บุคลากรภายใน login SSO-KKU มข.loginSSO

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
สถานที่วัน/เวลาหัวข้อการใช้บริการจำนวน
ห้องรับรอง สิริคุณากร 2 (vip2)
รอเข้าใช้บริการ
07:30 - 14:00การสัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อผลิ.
8
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ใช้งาน
09:00 - 16:30ประชุมERP - payroll - session& Questiona.
20
สารสิน
รอเข้าใช้บริการ
08:00 - 12:00ปิดเพื่อบำรุงสถานที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 2566
0
สารสิน
รอเข้าใช้บริการ
12:00 - 17:30ปิดเพื่อบำรุงสถานที่
อว 660201.1.3.2/ 9233 ก.บ.ม. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
0
กาลพฤกษ์ 8
ใช้งาน
08:30 - 16:30ประชุมERP -
10
กาลพฤกษ์ 7
รอเข้าใช้บริการ
08:30 - 11:00ประชุมโครงการ ERP ตอบคำถาม
20
กาลพฤกษ์ 7
รอเข้าใช้บริการ
11:00 - 16:00ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
15
กาลพฤกษ์ 6
ใช้งาน
12:00 - 16:00ประชุมคณะกรรมการปรับปรุง ขบค. การติดตามผ.
12
กาลพฤกษ์ 5
รอเข้าใช้บริการ
14:00 - 16:30อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ
15
กาลพฤกษ์ 4
รอเข้าใช้บริการ
14:00 - 16:30อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ
15
กาลพฤกษ์ 2
ใช้งาน
08:30 - 16:30ประชุมที่ปรึกษา ERP
10
สิริคุณากร 4
รอเข้าใช้บริการ
08:00 - 16:30ปิดเพื่อบำรุงสถานที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2566
0

ปฏิทินรวม

กองบริหารงานกลาง ดูแล ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร ติดต่อ 48728 , 45579