กองบริหารงานกลาง

กองบริหารงานกลาง ดูแล ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร ติดต่อ 45579
ประกาศ
LOGIN
บุคลากรภายใน login SSO-KKU มข.loginSSO

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
สถานที่วัน/เวลาหัวข้อการใช้บริการจำนวน
ห้องรับรอง สิริคุณากร 2 (vip2)
ใช้งาน
16:40 - 18:30ประชุมผลิตหลักสูตร Blockchain in Healthc.
6
ห้องรับรอง สิริคุณากร 2 (vip2)
ใช้งาน
13:30 - 16:30ประชุมคณะทำงานผลิตหลักสูตร สถาบัน KKU Ac.
10
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอเข้าใช้บริการ
09:00 - 16:30ประชุมERP - Payroll -Session & Questiona.
20
สารสิน
รอเข้าใช้บริการ
08:31 - 12:00มอบรางวัล Good & Best Practice 2565
50
สารสิน
รอเข้าใช้บริการ
15:00 - 16:30ปิดเพื่อบำรุงสถานที่
จัดเตรียม ประชุมสภามหาวิทยาลัย 2566
0
กาลพฤกษ์ 7
ใช้งาน
09:00 - 16:30ประชุมERP - Payroll
20
กาลพฤกษ์ 6
ใช้งาน
12:30 - 16:30ประชุมพิจารณา ร่างประกาศหลักเกณฑ์รับสมัค.
9
กาลพฤกษ์ 6
ใช้งาน
08:30 - 11:30ประชุมพิจารณา ร่างประกาศหลักเกณฑ์รับสมัค.
9
กาลพฤกษ์ 5
รอเข้าใช้บริการ
13:00 - 16:00หารือเตรียมการประชุมคณะกรรมการการเงินและ.
15
กาลพฤกษ์ 4
ใช้งาน
13:01 - 16:00การประชุม
12
กาลพฤกษ์ 2
ใช้งาน
08:30 - 16:30ประชุมที่ปรึกษา ERP
10
สิริคุณากร 3
ใช้งาน
08:30 - 16:30ประชุมERP -
80

ปฏิทินรวม