กองบริหารงานกลาง

กองบริหารงานกลาง ดูแล ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร ติดต่อ 45579
ประกาศ
LOGIN
บุคลากรภายใน login SSO-KKU มข.loginSSO

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
สถานที่วัน/เวลาหัวข้อการใช้บริการจำนวน
สารสิน
รอเข้าใช้บริการ
08:00 - 16:30ปิดเพื่อบำรุงสถานที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 65
0
กาลพฤกษ์ 8
รอเข้าใช้บริการ
08:00 - 16:30ปิดเพื่อบำรุงสถานที่
ใช้เป็น office ชั่วคราว
0
กาลพฤกษ์ 7
รอเข้าใช้บริการ
08:00 - 16:30ปิดเพื่อบำรุงสถานที่
ใช้เป็น office ชั่วคราว
0
กาลพฤกษ์ 6
รอเข้าใช้บริการ
08:00 - 16:30ปิดเพื่อบำรุงสถานที่
ใช้เป็น office ชั่วคราว
0
กาลพฤกษ์ 4
ใช้งาน
11:30 - 14:00ประชุมกำหนดปัจจัยฯ
5
กาลพฤกษ์ 4
ใช้งาน
14:30 - 15:30ทบทวนคำถามแบบสอบถามความผูกพันะ
4
กาลพฤกษ์ 2
รอเข้าใช้บริการ
08:00 - 16:30ปิดเพื่อบำรุงสถานที่
ใช้เป็น office ชั่วคราว
0

ปฏิทินรวม