กองบริหารงานกลาง

กองบริหารงานกลาง ดูแล ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร ติดต่อ 45579
ประกาศ
LOGIN
บุคลากรภายใน login SSO-KKU มข.loginSSO

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์
สถานที่วัน/เวลาหัวข้อการใช้บริการจำนวน
กาลพฤกษ์ 8
ใช้งาน
13:01 - 15:00สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานท.
5
กาลพฤกษ์ 7
รอเข้าใช้บริการ
09:30 - 13:00ประชุมคณะกรรมการกำหนดขนาดอัตรากำลัง (กขม.
20
กาลพฤกษ์ 7
รอเข้าใช้บริการ
13:01 - 16:30ประชุม
23
กาลพฤกษ์ 2
รอเข้าใช้บริการ
10:01 - 12:00ประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีอุทธ.
4
สิริคุณากร 4
รอเข้าใช้บริการ
12:01 - 12:30โครงการจัดทำหนังสือสั่งการ (คำสั่ง) มหาว.
80
สิริคุณากร 3
รอเข้าใช้บริการ
08:31 - 16:30โครงการจัดทำหนังสือสั่งการ (คำสั่ง) มหาว.
80

ปฏิทินรวม