กองบริหารงานกลาง

กองบริหารงานกลาง ดูแล ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร ติดต่อ 45579
ประกาศ
 • 18 ต.ค. 64 ถึง 30 เม.ย. 65 : งดให้บริการห้องประชุม กาลพฤกษ์ 6-7 และ ห้องประชุมสภา ชั่วคราว เพื่อเป็น Office ชั่วคราว
 • 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 64 : ประชุม zoom โปรดทำการจองระบบที่ app-reserve.kku.ac.th ล่วงหน้าก่อนการประชุมด้วยครับ
 • 1 ต.ค. 63 ถึง 1 ต.ค. 63 : !! หากพบปัญหาสามารถแจ้งได้ที่ ภาสพันธ์ จิโนทา 45579 workplace ที่ passpun Jinota email : passji@kku.ac.th || สามารถชมตัวอย่างแนะนำการใช้ระบบได้ที่ เมนู คู่มือ/เกี่ยวกับระบบ
 • LOGIN
  บุคลากรภายใน login SSO-KKU มข.loginSSO

  วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

  แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
  สถานที่วัน/เวลาหัวข้อการใช้บริการจำนวน
  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (งดการใช้งาน เพื่อใช้เป็น office ชั่วคราว )
  ใช้งาน
  09:00 - 16:00ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทย.
  10
  กาลพฤกษ์ 8
  รอเข้าใช้บริการ
  08:00 - 16:30ปิดเพื่อบำรุงสถานที่
  office ชัวคราว กองกฏหมาย
  0
  กาลพฤกษ์ 7
  รอเข้าใช้บริการ
  08:00 - 16:30ปิดเพื่อบำรุงสถานที่
  office ชัวคราว
  0
  กาลพฤกษ์ 6
  รอเข้าใช้บริการ
  08:00 - 16:30ปิดเพื่อบำรุงสถานที่
  office ชัวคราว
  0
  กาลพฤกษ์ 5
  ใช้งาน
  12:30 - 16:30ประชุมคณะกรรมการสอบสวน ตามคำสั่ง มข. ที่.
  5
  กาลพฤกษ์ 5
  รอเข้าใช้บริการ
  09:00 - 12:00ประชุมกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
  15
  กาลพฤกษ์ 4
  ใช้งาน
  08:30 - 12:00สอบข้อเขียน ผอ.กองฯ คณะทันตแพทยศาสตร์
  5
  กาลพฤกษ์ 2
  รอเข้าใช้บริการ
  08:00 - 16:30ปิดเพื่อบำรุงสถานที่
  office ชัวคราว กองกฏหมาย
  0
  กาลพฤกษ์ 2
  ใช้งาน
  08:00 - 12:00ประชุมคณะกรรมการสอบสวน
  4
  สิริคุณากร 3
  ใช้งาน
  08:30 - 12:00สอบข้อเขียน (ผอ.กองบริหารงานคณะทันตแพทยศ.
  4

  ปฏิทินรวม