กองบริหารงานกลาง

กองบริหารงานกลาง ดูแล ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร ติดต่อ 45579
ประกาศ
 • 19 ก.ย. 66 ถึง 30 ก.ย. 66 : ห้องประชุม กาลพฤกษ์ 7 ไม่สามารถเปิดแอร์ได้ เนื่องจาก ปิดระบบแอร์ป้องกันน้ำรั่ว
 • 11 ก.ค. 66 ถึง 12 ม.ค. 68 : ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 4 :ปิดเพื่อเป็น ห้องปฏิบัติงานของบริษัทที่ปรึกษา บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป
 • LOGIN
  บุคลากรภายใน login SSO-KKU มข.loginSSO

  วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

  แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
  สถานที่วัน/เวลาหัวข้อการใช้บริการจำนวน
  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ใช้งาน
  13:00 - 16:00ประชุมกับคณะอนุกรรมธิการติดตามการบริหารง.
  20
  สารสิน
  ใช้งาน
  08:00 - 12:00TQC Plus Conference
  35
  กาลพฤกษ์ 8
  ใช้งาน
  08:30 - 18:00การลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน OKRs ประจำป.
  20
  กาลพฤกษ์ 7
  ใช้งาน
  08:30 - 18:30การลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน OKRs ประจำป.
  20
  กาลพฤกษ์ 6
  ใช้งาน
  08:30 - 18:00การลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน OKRs ประจำป.
  20
  กาลพฤกษ์ 5
  ใช้งาน
  08:30 - 10:00การลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน OKRs ประจำป.
  20
  กาลพฤกษ์ 5
  รอเข้าใช้บริการ
  13:30 - 16:30ประชุมคณะกรรมการศรีมอดินแดง 2566
  20
  กาลพฤกษ์ 4
  รอเข้าใช้บริการ
  08:00 - 16:30ปิดเพื่อบำรุงสถานที่
  ห้องปฏิบัติงานของบริษัทที่ปรึกษา บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป
  0
  สิริคุณากร 4
  ด่วน
  12:01 - 18:00การลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน OKRs ประจำป.
  50
  สิริคุณากร 3
  รอเข้าใช้บริการ
  08:30 - 12:00ประชุม TQC Plus Conference
  50

  ปฏิทินรวม