กองกลางส่งความสุข

SONY DSC
เนื่องในวาระ ขึ้นปีใหม่ กองกลางพร้อมด้วยเหล่าพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันมอบกระเช้าและของขวัญแก่ผู้บริหาร โดยท่านอธิการบดีกล่าว "ขอขอบคุณที่ชาวกองกลางร่วมกันขับเคลื่อมหาวิทยาลัยสู่มิติใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า ยิ่งขึ้น" พร้อมทั้งกล่าวอวยพรให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน
อ่านต่อ