เทศบาลตำบลหนองเรือ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานสารบรรณสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านการศึกษา 59

IMG_1967
เทศบาลตำบลหนองเรือ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานสารบรรณสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านการศึกษา 59  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนาย นักสิทธิ์ ศรีกุลชา หัวหน้างานสารบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรเข้ามอบให้ความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเรือ จำนวน 89 ท่าน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเองและเต็มไปด้วยความรู้สาระ ที่ วิท...
อ่านต่อ

เข้าเยี่ยมคุณแม่ ของ นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ

DCIM101MEDIA
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558  นายนักสิทธิ์ ศรีกุลชา หัวหน้างานสารบรรณ และ นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป พร้อมทั้งบุคลากรกองกลางเป็นตัวแทน เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ กับคุณแม่ ของ นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ ซึ่งได้รับอุบัติเหตุ ล้มจนเกิดอาการกระดูกหักบริเวณขาด้านซ้าย โดยมี นายนักสิทธิ์ ศรีกุลชา เป็นผู้มอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญ...
อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนักสิทธิ์ ศรีกุลชาและคุณสุภาพร แก้วดวงตา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

12072584_517749178392000_8577454676089624712_n
ผอ. กองกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนักสิทธิ์ ศรีกุลชา ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 2556 และคุณสุภาพร แก้วดวงตา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญจักรพรรดิมาลา 2556  
อ่านต่อ