เก็บถั่ว 59

IMG_3373
จากโครงการ แปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในปีนี้ ถั่วของโครงการได้เจริญเต็มที่พร้อมที่จะเก็บและส่งมอบความสุขให้กับ ชาว อาคารสิริคุณากรและใกล้เคียง แล้ว ^__^y
อ่านต่อ

อบรมระบบฝากส่งพัสดุไปรษณีย์

SONY DSC
ภารกิจที่สำคัญของงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่นอกเหนือจากการบริหารจัดการเอกสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ศูนย์รับ-ส่งหนังสือ และศูนย์ผลิตเอกสารแล้ว ยังมีบริการรับและจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ทางไปรษณีย์ บริการรับและส่งเอกสารไปยังงานประสานงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติอยู่ที่กรุงเทพมหานครทางบริษัทการบินไทย เนื่องด้วย กองกลาง เล็งเห็นความสำคัญของข้อมูล...
อ่านต่อ

เทศบาลตำบลหนองเรือ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานสารบรรณสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านการศึกษา 59

IMG_1967
เทศบาลตำบลหนองเรือ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานสารบรรณสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านการศึกษา 59  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนาย นักสิทธิ์ ศรีกุลชา หัวหน้างานสารบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรเข้ามอบให้ความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเรือ จำนวน 89 ท่าน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเองและเต็มไปด้วยความรู้สาระ ที่ วิท...
อ่านต่อ

พ่อใหญ่ มาร์ติน ร่วมสัมมนาเรียนรู้วิถีพอเพียง “แค่พอเพียงก็เพียงพอ”

IMG_0272
จากโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข ดำเนินโครงการมาถึงปีที่ 5 ความสุขมากมายที่ได้มอบให้กับเหล่าผู้ร่วมโครงการ และในวันที่ 14 มกราคม 2559 งานบริหารงานทั่วไปกองกลาง ได้ทบทวนความหมายและจุดเริ่มต้นของโครงการ แปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข อีกครั้งเพื่อยืนยันเจตนาและมอบความหมายแห่ง วิถี พอเพียง ที่เป็นจุดเริ่มและแนวคิดของโครงการนี้ พ่อใหญ่ มาติน หรือ มาร์ติน วีลเลอร์ ชาย...
อ่านต่อ

กองกลางส่งความสุข

SONY DSC
เนื่องในวาระ ขึ้นปีใหม่ กองกลางพร้อมด้วยเหล่าพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันมอบกระเช้าและของขวัญแก่ผู้บริหาร โดยท่านอธิการบดีกล่าว "ขอขอบคุณที่ชาวกองกลางร่วมกันขับเคลื่อมหาวิทยาลัยสู่มิติใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า ยิ่งขึ้น" พร้อมทั้งกล่าวอวยพรให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน
อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

1 (6)
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ.ห้องนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมหารือแนวทาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัย ให้ไปตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้เป็น...
อ่านต่อ

โครงการผักปลอดสารพิษ

DSC_0496
เมื่อวัน จันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณด้านข้างอาคารสิริคุณากร ฝั่ง แปลงเกษตร โดยสมาชิกกลุ่มโครงการผักปลอดสารพิษร่วมเก็บผัก ซึ่งเป็นโครงการที่จัดร่วมกันมาติดต่อหลายฤดูกาล โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนผักสลับการปลูกถั่วเป็นประจำ โดยในครั้งนี้ได้ผักเป็นจำนวนมากมายพร้อมทั้งจัดแจกจ่ายให้กับสมาชิกผู้ร่วมเก็บผักและมอบให้กับผู้บริหารส่วนต่างๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายต่...
อ่านต่อ

ประชุมหารือแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการบริการยานพาหนะ

IMG_20151027_101225
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการบริการยานพาหนะ โดยมีผู้แทนจากทุกคณะ หน่วยงานร่วมแสดงความคิดเห็น และได้แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันหลายประเด็นเลยครับ    
อ่านต่อ