พ่อใหญ่ มาร์ติน ร่วมสัมมนาเรียนรู้วิถีพอเพียง “แค่พอเพียงก็เพียงพอ”

IMG_0272
จากโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข ดำเนินโครงการมาถึงปีที่ 5 ความสุขมากมายที่ได้มอบให้กับเหล่าผู้ร่วมโครงการ และในวันที่ 14 มกราคม 2559 งานบริหารงานทั่วไปกองกลาง ได้ทบทวนความหมายและจุดเริ่มต้นของโครงการ แปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข อีกครั้งเพื่อยืนยันเจตนาและมอบความหมายแห่ง วิถี พอเพียง ที่เป็นจุดเริ่มและแนวคิดของโครงการนี้ พ่อใหญ่ มาติน หรือ มาร์ติน วีลเลอร์ ชาย...
อ่านต่อ

กองกลางส่งความสุข

SONY DSC
เนื่องในวาระ ขึ้นปีใหม่ กองกลางพร้อมด้วยเหล่าพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันมอบกระเช้าและของขวัญแก่ผู้บริหาร โดยท่านอธิการบดีกล่าว "ขอขอบคุณที่ชาวกองกลางร่วมกันขับเคลื่อมหาวิทยาลัยสู่มิติใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า ยิ่งขึ้น" พร้อมทั้งกล่าวอวยพรให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 ครั้งที่ 2/2558

2 (1)
    เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมหารือแนวทาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัย ให้ไปตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้เ...
อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558

1 (6)
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ.ห้องนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมหารือแนวทาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัย ให้ไปตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้เป็น...
อ่านต่อ

โครงการผักปลอดสารพิษ

DSC_0496
เมื่อวัน จันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณด้านข้างอาคารสิริคุณากร ฝั่ง แปลงเกษตร โดยสมาชิกกลุ่มโครงการผักปลอดสารพิษร่วมเก็บผัก ซึ่งเป็นโครงการที่จัดร่วมกันมาติดต่อหลายฤดูกาล โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนผักสลับการปลูกถั่วเป็นประจำ โดยในครั้งนี้ได้ผักเป็นจำนวนมากมายพร้อมทั้งจัดแจกจ่ายให้กับสมาชิกผู้ร่วมเก็บผักและมอบให้กับผู้บริหารส่วนต่างๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายต่...
อ่านต่อ

ประชุมหารือแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการบริการยานพาหนะ

IMG_20151027_101225
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการบริการยานพาหนะ โดยมีผู้แทนจากทุกคณะ หน่วยงานร่วมแสดงความคิดเห็น และได้แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันหลายประเด็นเลยครับ    
อ่านต่อ

เข้าเยี่ยมคุณแม่ ของ นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ

DCIM101MEDIA
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558  นายนักสิทธิ์ ศรีกุลชา หัวหน้างานสารบรรณ และ นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป พร้อมทั้งบุคลากรกองกลางเป็นตัวแทน เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ กับคุณแม่ ของ นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ ซึ่งได้รับอุบัติเหตุ ล้มจนเกิดอาการกระดูกหักบริเวณขาด้านซ้าย โดยมี นายนักสิทธิ์ ศรีกุลชา เป็นผู้มอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญ...
อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนักสิทธิ์ ศรีกุลชาและคุณสุภาพร แก้วดวงตา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

12072584_517749178392000_8577454676089624712_n
ผอ. กองกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนักสิทธิ์ ศรีกุลชา ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 2556 และคุณสุภาพร แก้วดวงตา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญจักรพรรดิมาลา 2556  
อ่านต่อ

วันที่ 28 กันยายน 2558 กองกลาง เข้าร่วมพิธีมุฑิตาจิต ณ สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร

มุฑิตาจิต
     วันที่ 28 กันยายน 2558 กองกลาง เข้าร่วมพิธีมุฑิตาจิต ณ สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร นำโดย ผู้อำนวยการกองกลาง นายธัญญา ภักดี เข้ามอบของที่ระลึกและอวยพรให้แด่ นายเกษม แก้วแก่น ผู้ดูแลหมวดสถานที่ ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ใช้ชีวิตหลังการเกษียณอย่างผาสุขและเป็นแบบอย่างที่ดีแด่ พน...
อ่านต่อ