ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการคุมสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22812634_10155915446319047_1793458112_o

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 14/2560 และใบสมัครคุมสอบ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 – 10 พฤศจิกายน 2560