โครงการผักปลอดสารพิษ

เมื่อวัน จันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณด้านข้างอาคารสิริคุณากร ฝั่ง แปลงเกษตร โดยสมาชิกกลุ่มโครงการผักปลอดสารพิษร่วมเก็บผัก ซึ่งเป็นโครงการที่จัดร่วมกันมาติดต่อหลายฤดูกาล โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนผักสลับการปลูกถั่วเป็นประจำ โดยในครั้งนี้ได้ผักเป็นจำนวนมากมายพร้อมทั้งจัดแจกจ่ายให้กับสมาชิกผู้ร่วมเก็บผักและมอบให้กับผู้บริหารส่วนต่างๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายต่อไป  โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รับมอบผักและกล่าวขอบคุณเหล่าสมาชิกและให้กำลังใจในการดำเนินโครงการดีๆแบบนี้ต่อไป