แบบฟอร์มการเข้าออกประเทศญี่ปุ่นของคนต่างชาติ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น (ตม.) ญี่ปุ่น จะปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์มการเข้าออกประเทศญี่ปุ่นของคนต่างชาติ

12472309_765632543565646_7913231887468194494_n
โดยแบบฟอร์มใหม่จะไม่ต้องกรอกสัญชาติ เพศ และหมายเลขหนังสือเดินทาง และจะมีเพียงหน้าเดียว (ต่างกับฟอร์มเดิมที่มีสองหน้า)

นอกจากนี้ จะยกเลิกฟอร์มการออกประเทศของชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นและไม่ได้ขอรับอนุญาตให้กลับเข้ามาในญี่ปุ่นอีก (Re-entry) อาทิ นักท่องเที่ยว เป็นต้น

งานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น