เข้าเยี่ยมคุณแม่ ของ นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ

เข้าเยี่ยมคุณแม่ ของ นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ

 


เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558  นายนักสิทธิ์ ศรีกุลชา
หัวหน้างานสารบรรณ และ นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป พร้อมทั้งบุคลากรกองกลางเป็นตัวแทน เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ กับคุณแม่ ของ นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ ซึ่งได้รับอุบัติเหตุ ล้มจนเกิดอาการกระดูกหักบริเวณขาด้านซ้าย โดยมี นายนักสิทธิ์ ศรีกุลชา เป็นผู้มอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการรับเข้าการรักษาต่อไป —