ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนักสิทธิ์ ศรีกุลชาและคุณสุภาพร แก้วดวงตา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผอ. กองกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนักสิทธิ์ ศรีกุลชา ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 2556 และคุณสุภาพร แก้วดวงตา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญจักรพรรดิมาลา 2556