ประกาศยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าไต้หวันให้กับคนไทย

เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กับประเทศไทย และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนไต้หวันกับไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าไต้หวันให้กับคนไทย โดยมีผลบังคับทดลองใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นเวลา 1 ปี โดยสามารถพำนักในไต้หวันได้ 30 วัน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องจะประกาศให้ทราบต่อไป

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ที่มา http://web.roc-taiwan.org/th_th/post/284.html