พ่อใหญ่ มาร์ติน ร่วมสัมมนาเรียนรู้วิถีพอเพียง “แค่พอเพียงก็เพียงพอ”

จากโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข ดำเนินโครงการมาถึงปีที่ 5 ความสุขมากมายที่ได้มอบให้กับเหล่าผู้ร่วมโครงการ และในวันที่ 14 มกราคม 2559 งานบริหารงานทั่วไปกองกลาง ได้ทบทวนความหมายและจุดเริ่มต้นของโครงการ แปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข อีกครั้งเพื่อยืนยันเจตนาและมอบความหมายแห่ง วิถี พอเพียง ที่เป็นจุดเริ่มและแนวคิดของโครงการนี้

พ่อใหญ่ มาติน หรือ มาร์ติน วีลเลอร์ ชายชาวต่างชาติที่ค้นหาพื้นที่ของวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และละทิ้งบ้านเกิด เมืองที่ชื่อว่าเมืองผู้ดี สู่ วิถีชีวิตชาวอีสาน จนพบสู่ความพอเพียงตามวิถีเศรฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พ่อใหญ่ มาร์ติน เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และแนะแนวทางวิถีเศรฐกิจพอเพียง ที่แท้จริง
“เราไม่จำเป็นต้องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือปลูกผักเพื่อเป็นวิถีพอเพียง เราพอเพียงได้ เริ่มจากตัวเรา ใจของเรา และเรียนรู้ที่จะใช้อย่างพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงก็ได้อย่างสบายๆ มันเริ่มได้ไม่ยาก ” — มาร์ติน วีลเลอร์ กล่าว ในงาน เสวนาเรียนรู้วิถีพอเพียง “แค่พอเพียงก็เพียงพอ”

และช่วงสุดท้ายของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนเข้าเก็บผักในแปลงผักปลอดภัยฯ บริเวณด้านข้างของตึกสิริคุณากร อย่างชื่นมื่น โดยเป็นไปตาม ชื่อของแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข….