ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับเล่มราชการ

การตรวจลงตรา VISA : รายชื่อประเทศที่ได้ทําความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ กับ ประเทศไทย

สําหรับบุคลากรที่จะเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ โดยใช้ Passport Official นั้นสามารถพํานักในประเทศนั้นๆได้ โดยไม่ต้องขอ VISA แต่ท่านจะต้องมีหนังสือเชิญจากประเทศนั้นๆ หรือ มีเอกสารยืนยันได้ว่าท่านเดินทางไปประเทศนั้นๆ เพื่อ ราชการจริง

กรณีที่ผู้เดินทางใช้เล่ม Passport Official ไปการส่วนตัวหรือท่องเที่ยว หากทางตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ จับได้ ท่านมีความผิดถูกจับหรือถูกกักตัว ณ ประเทศนั้นๆรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

1. Albania (แอลเบเนีย)
2. Argentina (อาร์เจนตินา)
3. Austria (ออสเตรีย)
4. Belgium (เบลเยี่ยม)
5. Bhutan (ภูฏาน)
6. Brazil (บราซิล)
7. Chile (ชิลี)
8. Colombia (โคลอมเบีย)
9. Costa Rica (คอสตาริกา)
10. Croatia (โครเอเชีย)
11. Czech Republic (เช็ก)
12. Denmark (เดนมาร์ก)  
13. Estonia (เอสโตเนีย) 
14. France (ฝรั่งเศส) (เฉพาะหนังสือเดินทางฑูต)
15. Finland (ฟินแลนด์) (*)
16. Germany (เยอรมนี)
17. Hungary (ฮังการี)
18. India (อินเดีย) 
19. Israel (อิสราเอล )
20. Italy (อิตาลี)
21. Japan (ญี่ปุ่น )
22. Korea (ROK) (สาธารณรัฐเกาหลี)
23. Liechtenstein (ลิกเตนสไตน์)
24. Luxembourg (ลักเซมเบิร์ก)
25. Malaysia (มาเลเซีย)
26. Malta (มอลตา) (*)
27. Mexico (เม็กซิโก)
28. The Netherlands (เนเธอร์แลนด์)
29. Nepal (เนปาล)
30. Norway (นอร์เวย์) (*)
31. Panama (ปานามา) 
32. Peru (เปรู) 
33. The Philippines (ฟิลิปปินส์) 
34. Poland (โปแลนด์)
35. Romania (โรมาเนีย)
36. Russian Federation (รัสเซีย) 
37. Slovakia (สโลวัก) 
38. Slovenia (สโลวีเนีย) (*)
39. South Africa (แอฟริกาใต้)
40. Spain (สเปน) *เฉพาะหนังสือเดินทางฑูต 
41. Sri Lanka (ศรีลังกา) 
42. Sweden (สวีเดน)  (*) 
43. Switzerland (สวิตเซอร์แลนด์)
44. Tajikistan (ทาจิกิสถาน)  
45. Tunisia (ตูนีเซีย)
46. Turkey (ตุรกี)  
47. Ukraine (ยูเครน)
48. Uruguay (อุรุกวัย)  
49. Vanuatu (วานูอาตู) (*)  

* หมายถึงประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย
กรมการกงศุล 4 สิงหาคม 2558


รายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

1. Brunei (บรูไน)
2. Cambodia (กัมพูชา)
3. China (จีน )
4. Ecuador (เอกวาดอร์)
5. Hong Kong (ฮ่องกง)
6. Indonesia (อินโดนีเซีย)
7. Laos (ลาว)
8. Macau (มาเก๊า)
9. Maldives (มัลดีฟส์) (*) 
10. Mongolia (มองโกเลีย)
11. Myanmar (เมียร์มาร์)
12. Oman (โอมาน)
13. Pakistan (ปากีสถาน) เฉพาะหนังสือเดินทางฑูต
14. Seychelles (เซเชลส์) (*) 
15. Singapore (สิงคโปร์)
16. Timor-Leste (ติมอร์-เลสเต) (*)
17. Vietnam (เวียดนาม) 

* หมายถึงประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย
กรมการกงศุล 4 สิงหาคม 2558


รายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา
1. Mauritius (มอริเชียส) (*) เฉพาะหนังสือเดินทางฑูต 

* หมายถึงประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย
กรมการกงศุล 4 สิงหาคม 2558


รายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา
1. Bahrain (บาห์เรน) (*) 

* หมายถึงประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย
กรมการกงศุล 4 สิงหาคม 2558