บริการห้องประชุมอาคารสิริคุณากร

ผู้ใช้บริการ :  นักศึกษา   คณาจารย์   บุคลากร   คณะ หน่วยงาน   หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี   ผู้บริหารมหาวิทยาลัย   หน่วยงานภายนอก (กรณีที่จัดงานร่วมกับหน่วยงานภายในเท่านั้น)
กองกลางได้จัดให้มีบริการห้องประชุม และห้องจัดกิจกรรม ในพื้นที่ของชั้น 2 อาคารสิริคุณากร รวมทั้งสิ้น 10 ห้อง ดังนี้
ห้องประชุมโต๊ะกลมขนาด 12 ที่นั่ง 2 ห้อง
ห้องประชุมโต๊ะกลมขนาด 20 ที่นั่ง 4 ห้อง
ห้องประชุมโต๊ะกลมขนาด 40 ที่นั่ง 1 ห้อง
ห้องประชุมโต๊ะกลมขนาด 60 ที่นั่ง 1 ห้อง
ห้องประชุมอเนกประสงค์ขนาด 100 ที่นั่ง 1 ห้อง

ทุกห้องมีโต๊ะ เก้าอี้ และ โสตทัศนูปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่พร้อมจะอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำกับท่าน โดยในการจองห้องนั้น ท่านสามารถจองผ่านระบบออนไลน์

เข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password ของ KKUmail ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบคำขอ และแจ้งผลการอนุมัติให้ทราบทางอีเมล์ของท่าน ภายใน 1 วันทำการ กรุณาจองการใช้ห้องในระบบก่อนวันใช้งานอย่างน้อย 3 วันทำการ และหากท่านยกเลิกการใช้ห้องประชุม ขอความกรุณาเข้ายกเลิกการจองในระบบทันที เพื่อจะได้ให้บริการกับผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ ต่อไป