รายละเอียดใบงาน :001352

ผู้แจ้ง : ปพิชญา แก้วมณีชัย
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์
แจ้งซ่อมระบบ : แก้ไขระบบปรับอากาศ
ลักษณะการชำรุด :
มีเสียงดังค่อนข้างมาก และต่อเนื่องของเครื่องปรับอากาศ/เครื่องทำความเย็น บริเวณเพดานเหนือศรีษะ
บริเวณ :กองยุทธศาสตร์ ชั้น :4
สถานะ : เสร็จสิ้นการซ่อม

ตารางติดตามงาน

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ

รายชื่อช่างผู้รับผิดชอบ

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ
ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพเสร็จงาน ภาพเสร็จงาน ภาพเสร็จงาน