รายละเอียดใบงาน :001348

ผู้แจ้ง : นิภาพร คุณสิงห์
หน่วยงาน :
แจ้งซ่อมระบบ : อื่น
ลักษณะการชำรุด :
ติดตั้งฉากกั้นโต๊ะทำงาน
บริเวณ :งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล ชั้น :3
สถานะ : เสร็จสิ้นการซ่อม

ตารางติดตามงาน

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ

รายชื่อช่างผู้รับผิดชอบ

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ
ภาพเสร็จงาน ภาพเสร็จงาน ภาพเสร็จงาน ภาพเสร็จงาน