รายละเอียดใบงาน :001341

ผู้แจ้ง : ดนัย เอี่ยมหงษ์เหม
หน่วยงาน : กองบริหารงานกลาง
แจ้งซ่อมระบบ : อื่น
ลักษณะการชำรุด :
รางน้ำฝนรั่ว
บริเวณ :โรงอาหารหน้าอาคารสิริคุณากร ชั้น :1
สถานะ : เสร็จสิ้นการซ่อม

ตารางติดตามงาน

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ

รายชื่อช่างผู้รับผิดชอบ

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ
ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 ภาพที่ 5 ภาพเสร็จงาน ภาพเสร็จงาน ภาพเสร็จงาน ภาพเสร็จงาน ภาพเสร็จงาน ภาพเสร็จงาน ภาพเสร็จงาน ภาพเสร็จงาน