รายละเอียดใบงาน :001338

ผู้แจ้ง : ดนัย เอี่ยมหงษ์เหม
หน่วยงาน : กองบริหารงานกลาง
แจ้งซ่อมระบบ : แก้ไขระบบประปา/สุขาภิบาล
ลักษณะการชำรุด :
สายน้ำดีเครื่องกดน้ำดื่ม ร้อน - เย็น รั่ว
บริเวณ :หน้าห้องน้ำชาย ฝั่งแปลงผัก ชั้น :4
สถานะ : เสร็จสิ้นการซ่อม

ตารางติดตามงาน

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ

รายชื่อช่างผู้รับผิดชอบ

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ
ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพเสร็จงาน ภาพเสร็จงาน