รายละเอียดใบงาน :001337

ผู้แจ้ง : ดวงชีวัน เพชรสังคาด
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
แจ้งซ่อมระบบ : อื่น
ลักษณะการชำรุด :
ผนังห้องมีรอยแตกเป็นรู
บริเวณ :ฝ่ายที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร ชั้น :6
สถานะ : เสร็จสิ้นการซ่อม

ตารางติดตามงาน

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ

รายชื่อช่างผู้รับผิดชอบ

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ