รายละเอียดใบงาน :001334

ผู้แจ้ง : ดนัย เอี่ยมหงษ์เหม
หน่วยงาน : กองบริหารงานกลาง
แจ้งซ่อมระบบ : อื่น
ลักษณะการชำรุด :
ลูกบิดประตูเปิด - ปิดยากมาก (ประตูด้านหลังกอง)
บริเวณ :กองบริหารงานกลาง ชั้น :1
สถานะ : เสร็จสิ้นการซ่อม

ตารางติดตามงาน

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ

รายชื่อช่างผู้รับผิดชอบ

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ
ภาพที่ 1 ภาพที่ 2