กองการกีฬา

โทรศัพท์/โทรสาร 043-202778 ภายใน 44411/44412 มือถือ 087-8675197 อีเมล chalermpol@kku.ac.th
ประกาศ
 • วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 : ปิดซ่อมแซมสระว่ายน้ำชนเห็นชอบ กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 848/2563)

 • ปฏิทินรวม

  วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

  แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
  สถานที่วัน/เวลาหัวข้อการใช้บริการจำนวน
  สนามกีฬา 50 ปี (ลู่ยางสังเคราะห์-สนามฟุตบอล-อัฒจันทร์โดยรอบ)
  ใช้งาน
  09:00 - 12:00สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้า.30