กองการกีฬา

โทรศัพท์/โทรสาร 043-202778 ภายใน 44411/44412 มือถือ 087-8675197 อีเมล chalermpol@kku.ac.th
ประกาศ
  • วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 : ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใช้ระบบขอใช้บริการสถานกีฬาทุกท่าน เพื่อความสะดวกและเพื่อให้การขอใช้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนในการใช้งานระบบได้ที่ คู่มือ/เกี่ยวกับระบบ https://igad.kku.ac.th/bookingplace/web/index.php?r=site/about&department=3 ด้านขวามือครับ
  • วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 : ถึงผู้ขอใช้สถานกีฬา ในระบบทุกท่าน เมื่อกรอกข้อมูลและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์แบบฟอร์มแล้วออกเลขหนังสือ ลงนามผู้ขอใช้ นำส่งที่กองการกีฬา เพื่อขออนุมัติ ครับ ติดต่อเจ้าหน้าที่ สระว่ายน้ำและสนามหญ้าเทียม ติดต่อคุณสันติ 086-6370050 สนามเทนนิสทุกแห่งและสนามฟุตซอลสีฐาน ติดต่อรัตนาพร 094-2839328 สถานกีฬาอื่นๆ ติดต่อคุณเฉลิมพล 087-8675197
  • LOGIN
    บุคลากรภายใน login SSO-KKU มข.loginSSO
    บุคคลภายนอก login Facebook

    ปฏิทินรวม