กองการกีฬา

โทรศัพท์/โทรสาร 043-202778 ภายใน 44411/44412 มือถือ 087-8675197 อีเมล chalermpol@kku.ac.th
ประกาศ
 • วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 : ปิดให้บริการสถานกีฬาทุกแห่งในความรับผิดชอบของกองการกีฬา ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
 • LOGIN
  บุคลากรภายใน login SSO-KKU มข.loginSSO
  บุคคลภายนอก login Facebook

  ปฏิทินรวม

  วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563

  สถานที่วัน/เวลาหัวข้อการใช้บริการจำนวน
  ไม่พบผลลัพธ์