วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

กาลพฤกษ์ 4
...
⛅08:00 - 16:30
ปิดเพื่อบำรุงสถานที่

กองบริหารงานกลาง 45579
สิริคุณากร 3
...
⛅08:30 - 12:00
ประชุม TQC Plus Conference

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 043-202193
กาลพฤกษ์ 5
...
🕐13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการศรีมอดินแดง 2566

กองทรัพยากรบุคคล 50663
กาลพฤกษ์ 7
...
⛅08:30 - 18:30
การลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน OKRs ประจำปีงบประมาณ 2567

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 043-202193
กาลพฤกษ์ 6
...
⛅08:30 - 18:00
การลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน OKRs ประจำปีงบประมาณ 2566

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 043-202193
กาลพฤกษ์ 8
...
⛅08:30 - 18:00
การลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน OKRs ประจำปีงบประมาณ 2566

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 043-202193
กาลพฤกษ์ 5
...
⛅08:30 - 10:00
การลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน OKRs ประจำปีงบประมาณ 2566

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 043-202193
สารสิน
...
⛅08:00 - 12:00
TQC Plus Conference

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 043-202193
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
...
🕐13:00 - 16:00
ประชุมกับคณะอนุกรรมธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา

กองยุทธศาสตร์ 0432036712
สิริคุณากร 4
...
🕐12:01 - 18:00
การลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน OKRs ประจำปีงบประมาณ 2567

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 043-202193