หากปฏิเสธใบจองที่ทำการ "อนุมัติ" ไปแล้ว ผู้ดูแลระบบจะต้องทำการแจ้งยกเลิกกับ "พนักงานขับรถ" ด้วยตัวท่านเอง